ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis: "Temperature fields for double glazings under partial shading", Proceedings of the 1st TMR Users Workshop, TMR Programme, Plataforma Solar de Almeria, Spain, Nov. 1997, p. 155.
 2. G. Leftheriotis, T. Nousia, S. Papaefthimiou, M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, P. Yianoulis: "Glazing testing with regard to external convection effects", Proceedings of the 2nd TMR Users Workshop, TMR Programme, Plataforma Solar de Almeria, Spain, Nov. 1998, p. 175.
 3. Papaefthimiou S., Leftheriotis G. and Yianoulis P., "Study of electrochromic coatings prepared by thermal evaporation", International Vacuum Congress IVC-14, Birmingham, September 1998, p. 364.
 4. S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. "Electrochromic phenomena in transition metal oxide thin films prepared by thermal evaporation", 5th Euroconference on Solid State Ionics, 13-20 September 1998, Malaga, Spain.
 5. P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, Y. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis. "Temperature fields for double glazing units under partial shading". World Renewable Energy Congress (WREC) V, Sept. 1998, Florence, Italy, Vol. 3, p. 1591.
 6. S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. "Alternative approaches to electrochromic devices for optical applications", 12th International Conference on Solid State Ionics, June 1999, Chalkidiki, Greece, p. 542.
 7. S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis. "Systematic study of electrochromic devices for optical applications", ISES Solar World Congress, July 1999, Jerusalem, Israel.
 8. G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, D. Patrikios, S. Krawietz and P. Yianoulis, "Advanced materials and devices for energy conservation in buildings", 4th International Congress Energy, Environment and Technological Innovation (EETI '99), September1999, Rome, Italy.
 9. P. Yianoulis, G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, D. Patrikios "Smart devices and materials for energy saving applications", Materials Workshop: Molecular materials and functional polymers for advanced devices, COST Action 518, 22-25 June 2000, Patras, Greece.
 10. P. Yianoulis, G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, "Electrochromic devices with improved ion storage material and multiple film transparent conductors", World Renewable Energy Congress (WREC) 2000, 1-7 July 2000, Brighton, UK, p. 291.
 11. G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, "Advanced electrochromic devices based on WO3 thin films", International Meeting on Electrochromism IME-4, 21-23 August 2000, Angstrom Laboratory, Uppsala, Sweden.
 12. A. Siokou, G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, "Effect of the tungsten and molybdenum oxidation states on the thermal coloration of amorphous WO3 and MoO3 films", ECOSS-19, September 2000, Madrid, Spain, Vol. 24C, p. 213.
 13. G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, "Optical modulation in smart electrochromic windows for energy efficient buildings", ASME Greek section, 1st National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, 17-20 September 2001, Patras, Greece, p. 234.
 14. A. Siokou, D. Kefalas, S. Papaefthimiou and P. Yiannoulis, "Structure, morphology and electrochemical properties of WO3 films, prepared by an aqueous sol_gel technique", 7th International Conference on nanometer-scale science and technology and 21st European conference on Surface Science (nano-7 and ecoss-21), 24-28 June 2002, Malmoe, Sweden.
 15.  P. Yianoulis, G. Leftheriotis and S. Papaefthimiou,"Developments in electrochromic thin films and switchable glazing systems", World Renewable Energy Congress VII, 29 June - 5 July 2002, Cologne, Germany
 16.  S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, "The effect of water molecules on the electrochromic performance of evaporated and sol-gel WO3 films", 9th EuroConference on Science and Technology of Ionics, 15-21 September 2002, Rhodes, Greece, p. 435.
 17.  A. Siokou, S. Ntais, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, "Influence of the substrate on the electrochromic characteristics of lithiated α-WO3 layers". ECOSS-22, September 2003, Prague.
 18.  S. Papaefthimiou, E. Syrrakou and P. Yianoulis, "Eco-eficiency analysis of an electrochromic smart window prototype", "International Eco-Efficiency Conference, Eco efficiency for sustainability: Quantified methods for decision making", 1–3 April 2004, Leiden, Holland.
 19. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou and P. Yianoulis, "Energy performance assessment of an electrochromic window". 5th International Conference on Coatings on Glass – ICCG5, 4-8 July 2004, Saarbruecken, Germany, p. 274.
 20. S. Papaefthimiou, N. Skarpentzos, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, P.-Y. Pennarun and P. Jannasch, "Advanced electrolytes based on polymers and LiClO4 for electrochromic windows", 6th International Meeting on Electrochromism IME-6, August 29 – September 2, 2004 Brno Technical University, Antoninska 1, Brno, Czech Republic.
 21. E. Syrrakou, S.Papaefthimiou and P. Yianoulis, "Estimation of the energy savings and the reduction of CO2 emissions during the life cycle of an electrochromic device prototype", 6th International Meeting on Electrochromism IME-6, August 29 – September 2, 2004 Brno Technical University, Antoninska 1, Brno, Czech Republic.
 22. P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, "Development of vacuum deposited electrochromic windows prototypes", WREC 2004, Florida USA.
 23. P.-Y. Pennarun, P. Jannasch, S. Papaefthimiou and P. Yianoulis, "Electrolytes based on PEO-boronate ester polymers for application in electrochromic windows".Extended Abstracts 9th International Symposium on Polymer Electrolytes, p 157, Mragowo-Poland, August 22-27, 2004.
 24. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou, N. Skarpentzos, P. Yianoulis, "Optimization of a smart window prototype". Conference Solid State Ionics, Patras 15 September 2004.
 25. E. Syrrakou, S. Papaefthimiou, N. Skarpentzos, P. Yianoulis, "Evaluation of the environmental profile of advanced electrochromic glazing". Glass Processing Days 17-20 June 2005, Tampere Finland, p. 345.
 26. P. Yianoulis, S. Papaefthimiou, N. Skarpentzos, G. Leftheriotis, "Development of electrochromic devices on glass for smart windows and other applications". Glass Processing Days 17-20 June 2005, Tampere Finland, p. 352.
 27. S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, "Development of vacuum deposited electrochromic window prototypes". World Renewable Energy Congress WREC 2005, 22-27 May 2005, Aberdeen, Scotland.
 28. E. Syrrakou, N. Skarpentzos, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, "Development of electrochromic devices for energy saving in buildings". SB04MED Conference "Sustainable construction: action for sustainability in the Mediterranean region" Athens, 9-11 June 2005.
 29. E. Syrrakou, S. Papaefthimiou and P. Yianoulis, "Implementation of advanced glazing in buildings aiming to the reduction of greenhouse gas emissions". 9th Conference on Environmental Science and technology 2005. September 1-3, 2005, Rhodes Island, Greece, p. 123.
 30. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou and P. Yianoulis, "The environmental parameter as an additional element for smart windows rating", 6th International Conference on Coatings on Glass, June 18–22, 2006, Dresden, Germany, p. 24.
 31. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou and P. Yianoulis, "Combining LCA and eco-efficiency for advanced window labelling", 2nd International Conference on Quantified Eco-Efficiency Analysis for Sustainability, 28 - 30 June, 2006, Egmond aan zee, The Netherlands.
 32. G. Papaefthymiou, T. Smolka, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, "Combined economical and environmental evaluation of distributed generation systems", 2nd International Conference on Quantified Eco-Efficiency Analysis for Sustainability, 28 - 30 June, 2006, Egmond aan zee, The Netherlands.
 33. S. Papaefthimiou, E. Syrrakou and P. Yianoulis, "Environmental rating of an electrochromic glazing", IX World Renewable Energy Congress, August 19–25, 2006, Florence, Italy.
 34. S. Gatsios, S. Papaefthimiou, I. Dimitrakopoulos, "Kefalonia and Ithaca: A new Geopark in Greece aiming to emphasize on renewable energy use", International Symposium on Geomorphology, June 10-12, 2009, Paris.
 35. A. Maragkogianni, S. Sarri, C. Zopounidis, S. Papaefthimiou, K. Andriosopoulos, “Greece facing the consequences of its coal based energy policy: the implementation of the third phase of Kyoto protocol”, 1st Conference of the RCEM & ICSTF "Recent Developments on Energy Modelling and Regulation", 16-18 May 2013, ESCP Europe London.
 36. S. Papaefthimiou, A. Maragkogianni, I. Sitzimis, K. Andriosopoulos, "Environmental characterization in ports", 1st Conference of the RCEM & ICSTF "Recent Developments on Energy Modelling and Regulation", 16-18 May 2013, ESCP Europe London.
 37. S. Papaefthimiou, "Sustainable Ports", Energy Developments in South-East Mediterranean Conference, 20-21 September 2013, Hellenic Centre, London.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Π. Γιαννούλης, Σ. Παπαευθυμίου, Σ. Ζαφειράτος, "Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες με επίπεδα κάτοπτρα ρυθμιζόμενης κλίσης". Πρακτικά 5ου Εθν. Συνεδρίου ΙΗΤ για τις Ηπιες Μορφές Ενέργειας, Τόμος Α’, σελ. 93-102, Αθήνα 1996
 2. Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος, Π. Γιαννούλης, Σ. Παπαευθυμίου, Σ. Ζαφειράτος, "Ακίνητοι συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες με επίπεδο ανάστροφο απορροφητή". Πρακτικά 5ου Εθν. Συνεδρίου ΙΗΤ για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Τόμος Α’, σελ. 103-112, Αθήνα 1996
 3. Π. Γιαννούλης, Γ. Λευθεριώτης, Σ. Παπαευθυμίου, Δ. Πατρίκιος, "Προηγμένα υλικά και συσκευές για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια", XV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Πάτρα 27-29 Σεπτεμβρίου 1999, σελ. 501-504.
 4. Π. Γιαννούλης, Γ. Λευθεριώτης, Σ. Παπαευθυμίου, Ε. Συρράκου, "Μελέτη και παρασκευή διατάξεων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές", σελ. 64-69, 2ο Διεθνές Συνέδριο Διαστημικών Εφαρμογών και Περιβάλλοντος 5-9 Μαΐου 2000, Αιγείρα.
 5. Α. Σιώκου, Δ. Κεφάλας, Ι. Δοντάς, Σ. Ζαφειράτος, Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης, "Επίδραση της οξειδωτικής κατάστασης των W και Mo στον θερμικό χρωματισμό λεπτών άμορφων υμενίων WO3 και MoO3", XVΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 380.
 6. Π. Γιαννούλης, Γ. Λευθεριώτης, Σ. Παπαευθυμίου, "Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροχρωμικών συσκευών με βάση λεπτά υμένια WO3", XVΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ναύπλιο 17-20 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 376.
 7. Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης, "Έξυπνα παράθυρα: εφαρμογές στα σύγχρονα κτίρια", Βαλκανικό Συνέδριο "Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Κενά και Πλήρη", Θεσσαλονίκη 24-25 Μαϊου 2001, σελ. 125.
 8. Π. Γιαννούλης, Γ. Λευθεριώτης, Σ. Παπαευθυμίου, Ε. Σουλιώτης, Β. Θεοδωρόπουλος, Ν. Σκαρπέντζος, Γ. Ηλιάδης, "Εφαρμογές της χρήσης βελτιστοποιημένων διαφανών υλικών και διατάξεων για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια", Βαλκανικό Συνέδριο "Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Κενά και Πλήρη", Θεσσαλονίκη 24-25 Μαϊου 2001, σελ. 131.
 9. Ι.Α. Βαμβακάς, Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης, "Χρήση ηλεκτροχημικών τεχνικών για τη μελέτη ηλεκτροχρωμικών υλικών και διατάξεων". XΙX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Θεσσαλονίκη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2003.
 10. N. Σκαρπέντζος, Z. Σόμπολος, Σ. Παπαευθυμίου, Π. Γιαννούλης, "Αξιολόγηση των ιδιοτήτων λεπτών υμενίων V2O5 και CeO2 για αποθήκευση ιόντων λιθίου σε ηλεκτροχρωμικές συσκευές". XΙX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Θεσσαλονίκη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2003.
 11. Α. Σιώκου, Σ. Νταής, Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης και Π. Γιαννούλης, "Χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών για τη μελέτη της επίδρασης του υποστρώματος σε ηλεκτροχρωμικά υμένια  LixWO3". XΙX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Θεσσαλονίκη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2003.
 12. Σκαρπέντζος Ν., Παπαευθυμίου Σ., Γιαννούλης Π., "Φυσικές ιδιότητες ηλεκτροχρωμικών διατάξεων με νέους ηλεκτρολύτες πολυμερών". XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ιωάννινα 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.
 13. Βαμβακάς Ι.Α., Παπαευθυμίου Σ., Λευθεριώτης Γ., Γιαννούλης Π., "Μελέτη ηλεκτροχρωμικών διατάξεων με χρήση ηλεκτροχημικού μικροζυγού κρυστάλλου χαλαζία". XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ιωάννινα 26-29 Σεπτεμβρίου 2004.
 14. Σ. Παπαευθυμίου, Γ. Λευθεριώτης, Π. Γιαννούλης, "Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, με ενσωμάτωση ηλεκτροχρωμικών παραθύρων", 8ο   Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη.
 15. Ε. Συρράκου, Σ. Παπαευθυμίου, Π. Γιαννούλης, "Περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση ηλεκτροχρωμικών παραθύρων", 8ο   Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη.
 16. Α. Μαραγκογιάννη, Σ. Παπαευθυμίου, Κ. Ζοπουνίδης, "Ενεργειακές και πολιτικές συνέπειες της εναρμόνισης της ελληνικής ναυτιλίας στις παγκόσμιες πολιτικές μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων", 23ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων & Συστημάτων, 12 –14 Σεπτεμβρίου 2012, Αθήνα.
 17. Α. Μαραγκογιάννη, Σ. Παπαευθυμίου, Κ. Ζοπουνίδης, "Ο ρόλος της εγχώριας ναυτιλίας στις πολιτικές μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων και οι πιθανές επιπτώσεις στα ελληνικά λιμάνια", 3ο Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), 17-18 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα.
 18. Α. Μαραγκογιάννη, Σ. Παπαευθυμίου, Κ. Ανδριοσόπουλος, Κ. Ζοπουνίδης, "Evaluation of externalities in ports", 4ο Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), 20-21 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα.
 19. Α. Μαραγκογιάννη, Σ. Παπαευθυμίου, Κ. Ανδριοσόπουλος, Κ. Ζοπουνίδης "Αποτίμηση του εξωτερικού κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα κρουαζιερόπλοια: Η περίπτωση των ελληνικών λιμένων", 5ο Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), 19-20 Δεκεμβρίου 2014, Αθήνα.